in pastebėjimai

Ketvirtadienis

As they say - drink responsibly
Kai ketvirtadienį atrodo, kad jau kitos savaitės trečiadienis – reikia pailsėt ir atšvęst iki šiol hit’intus deadline’us…

Write a Comment

Comment