in apie šventes

Apie Velykas – Šeštadienio Vakarą…

Šeštadienį po žmonų darbų (darbo liaudžiai, pagarba!), sulaukėme svečių Royston’e. Mūsų aplankyti ir su Velykom pasveikinti atlėkė Benų šeimyna (na, atlėktume ir mes, jeigu ratus turėtume). Pasinaudoję ta proga, kad Benas į svečius atvažiavo su mašina, mes pasiprašėme būti pavežėti link parduotuvės, kad sumedžiotume biškį maisto (bo, Sekmadienį, taigi parduotuvės nedirbs!). Kadangi labai besipriešinančių „ėrėnuos kepsniui“ nebuvo (ir kadangi svečiai atsivežė butelį balto vyno), tai medžioklės tikslas buvo aiškus – gabalas mėsos!

Su Benu susižvalgę dar, dėl viso pikto, pasiėmėm mažytę dėžę alaus (o gal mažiau imam, gi nebetokie jauni? – tyliai kuždėjo sąžinė žmona). Ir patraukėm link namų. Lipdami į mašiną pastebėjom, kad Beno mašiniukas su naujais ratais, tai aš papasakojau, kad kolegos (darbe) ratai brangiai atsiėjo vienam iš jų sprogus… Ir tada, po keletos minučių, belaviruojant tarp mažų Royston’o gatvelių, buvo BūūūūŪŪŪŪM, TrioookkŠŠTTT – pagalvojau – nu va, prišnekėjau – sprogo ir mums? Bet problema buvo paprastesnė… tiesiog nulūžo ir iškrito spyruoklė… (ta prasme, „problema paprastesnė“ – tai čia Beno žodžiais… man taip nutiktų, tai tektų skambint tam pačiam Benui).

Ir šiaip su problema Benas susitvarkė greičiau negu aš būčiau Windows’us perintaliavęs. Dauuug greičiau. Po darbų (Benas išardęs mašiną, ir atgal ją sudėjęs – o aš šalia pastovėjęs) grįžome į mūsų butuką, ir vakarienei pasidarėme indiškai-anglišką variantą „chicken korma“, prie kurio mūsų „Cobra“ alaus dežutė labai smagiai susivartojo.

Write a Comment

Comment