in pastebėjimai

Indai – draugiškos šeimos pavyzdys

More red boxes

Man visa indų šeimos atrodydavo labai draugiškos (na, bolivudo filmuose, viename name gyvena dažniausiai sūnūs, tėvas, senelis, senelio tėvas, mama, močiutė, o visa kita giminės pusė į svečius yra atvažiavę ilgesniam laikui). O šiandien pamačiau to realų pavyzdį: žingsniavau sau link artimiausio bankomato, tik žiū – keturiese sulindo į mažą telefono būdelę. Tikriausiai tėtis, mama, senelė ir jos teta norėjo paskambint sūnui…

Ale, o močiutė su teta apkūnesnės tokios, tai turėjo biški pasispaust, kad visi sutilptų draugiškai į būdelę. Užtat kaip smagiai turbūt susibendravo kad ir kam ten skambint norėjo.

Write a Comment

Comment